6 participatielessen uit Den Haag

In een interessant artikel op Frankwatching.nl komen relevante participatielessen aan bod rondom een door bewoners

Logo Den Haaggestart proces. Hieronder de lessen en hoe deze toe te passen in de praktijk:

Les 1: Laat burgerparticipatie aansluiten bij het dagelijks leven van burgers

Het moet voor betrokkenen duidelijk zijn waarom de ontwikkeling plaats gaat vinden en hoe het hen beïnvloed. Zowel in positieve als in negatieve zin, afhankelijk van de ontwikkeling uiteraard. Het duidelijk weergeven van de context van de ontwikkeling is hierbij cruciaal. 

Een voorbeeld om deze context voor alle betrokken helder weer te geven is het Tijdlijnmodel.

Les 2: Kies een apart platform voor een overzichtelijke discussie

Discussies door betrokken op bekende platforms als Twitter en Facebook werken helaas niet. De gesprekken zijn openbaar (zie punt 4) en worden snel chaotisch. Op Twitter gebeurt dit omdat er maar 140 karakters beschikbaar zijn. Via het ‘liken’ en ‘sharen’ op Facebook wordt weliswaar een groot publiek bereikt, maar ook een groep die te ver van de inhoud staat en het echte gesprek stoort.

Het best werkende platform dat ik ken voor dit type discussies is SOUI.

Les 3: Breng burgerparticipatie naar de buurtbewoners toe

Door op het platform hun stem te laten horen, kunnen buurtbewoners daadwerkelijk waarde toevoegen én invloed uitoefenen. Vanuit huis is dit voor hen mogelijk, wat het gemakkelijker maakt om betrokken te zijn dan alleen je stem kunnen laten horen tijdens een inspraakavond op het gemeentehuis.

Les 4: Laat mensen anoniem deelnemen

De drempel om te participeren zo laag mogelijk houden is cruciaal. Geef deelnemers de mogelijkheid om dit desgewenst anoniem te doen.

Les 5: Investeer in contact met bewoners en lokale ondernemers

Probeer niet alleen zelf de mensen in de wijk of het dorp enthousiast te krijgen voor de ontwikkelingen. Maar zoek hulp bij medestanders. Op hun beurt praten zij weer met andere bewoners, tijdens verjaardagen, buurtfeestjes, etc.

Lees meer over het belang van deze ‘constructieve stakeholders‘.

Les 6: Vind iemand die de kar wil trekken

Diegene die achter de ontwikkeling zit, hoeft niet per se diegene te zijn die naar bewoners toe de kar trekt. Communicatie speelt een cruciale rol in deze processen en dat vraagt iemand met een goed ontwikkelt gevoel voor de omgeving. De Belbin teamrollen test geeft een goed beeld van de vraadigheden van alle teamleden.