Bestuur en burgerinitiatieven in België

Spreker: Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde UGent

Een samenleving die groeit in complexiteit, met urgente uitdagingen en een (lokale) overheid die armlastig is, noopt tot reflectie over sturen en besturen. Lokale bestuurders die het vermogen hebben om productieve samenwerkingen tot stand te brengen, maken een verschil.

In deze trefwinkel staat de samenwerking tussen lokale bestuurders en burgerinitiatieven centraal. We onderzoeken welke verschuivingen aan de gang zijn in de wederzijdse verhoudingen, hoe slimme verbindingen ontstaan, welke rol ambtenaren en politici in deze netwerken kunnen spelen en welke bestuursvernieuwingen desgevallend nodig zijn.

Filip de Rynck kennen we als productieve denker en kritische supporter van het lokale bestuur. Speciaal voor deze trefdag bereidt hij een lezing voor die een uitdagend perspectief geeft aan samenwerken en mobilisatie van vitale krachten in de burgermaatschappij.

Gerelateerd

Maandelijks gratis e-magazine met informatie over trends, ontwikkelingen en burgerinitiatieven